Výsledky vyhľadávania

 1. KOČIŠOVÁ, Zuzana. [Jazyk a politika. Jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti]. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2018. ISSN 1337-8163, 2018, roč. 11, č. 1, s. 68-70. Recenzia na: Jazyk a politika : jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti / Radoslav Štefančík, Irina Dulebová ; recenzenti: Katarína Seresová, Danuša Lišková, Nina Cingerová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4414-6.
  článok

  článok


 2. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. Editor: Radoslav Štefančík ; reviewers: Ján Liďák, Irena Zavrl. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 470 s. [23,6 AH]. ISBN 978-80-225-4528-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 3. Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : EKONÓM. 2x ročne. ISSN 1338-6743. Dostupné na : https://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/lingua-et-vita
  časopis

  časopis


 4. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Academic Writing in English-Speaking University Environment. Reviewers: Irena Zavrl, Ildikó Némethová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 105 s. [5,30 AH]. KEGA 029EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4549-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. SERESOVÁ, Katarína. Wissenschaftliches Schreiben. Gutachter: Jana Rakšányiová, Zuzana Gašová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 94 s. [3,14 AH]. KEGA 029EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4547-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. DINŽÍKOVÁ, Iveta et al. Culture et civilisation françaises. Relecture scientifique: Daniel Lančarič, Eva Švarbová. 1. édition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 186 s. [10,32 AH]. KEGA 030EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4548-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. MELUŠOVÁ, Elena. Initiation à la linguistique française. Recenzenti: Ladislav Lapšanský, Daniel Lančarič. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 85 s. [4,05 AH]. ISBN 978-80-225-4497-9. [Počet ex. : 13, z toho voľných 10, prezenčne 3]

 8. KVAPIL, Roman. Akademický jazyk v slovenskom univerzitnom prostredí. Recenzenti: Dezider Kollár, Mária Spišiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 104 s. [4,08 AH]. KEGA 029EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4545-7. [Počet ex. : 8, z toho voľných 5, prezenčne 3]

 9. KOČIŠOVÁ, Zuzana - PATÉ, Magdaléna. Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft. Recenzenti: Richard Hahn, Eva Ondrčková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 130 s. [7,59 AH]. ISBN 978-80-225-4510-5. [Počet ex. : 13, z toho voľných 10, prezenčne 3]

 10. Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Eva Stradiotová, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 122 s. [6,34 AH]. ISBN 978-80-225-4518-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]