Výsledky vyhľadávania

 1. KROUPOVÁ, Zdeňka. Profitability development of Czech dairy farms. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 6, s. 269-279.
  článok

  článok


 2. ČECHURA, Lukáš - KROUPOVÁ, Zdeňka - RUDINSKAYA, Tamara. Factors determining TFP changes in Czech agriculture. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 12, s. 543-551.
  článok

  článok


 3. KROUPOVÁ, Zdeňka - MALÝ, Michal. Analýza nástrojů zemědělské dotační politiky - aplikace produkčních funkcí. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233, 2010, roč. 58, č. 6, s. 774-794.
  článok

  článok


 4. KROUPOVÁ, Zdeňka. Technická efektivnost ekologického zemědělství Českej republiky. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 2, s. 63-75.
  článok

  článok