Výsledky vyhľadávania

  1. SVÍTKOVÁ, Katarína. Teoretické a praktické východiská uplatnenia akruálneho princípu pri účtovaní nákladov a výnosov : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Kňažková. Bratislava, 2014. 49 s.
    kniha

    kniha

  2. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen - SVÍTKOVÁ, Katarína. Corporate philanthropy in the Czech and Slovak Republics. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2010. ISSN 0015-1920, 2010, roč. 60, č. 2, s. 102-121.
    článok

    článok