Výsledky vyhľadávania

 1. KOSTOLANSKÁ, Emma. Príčiny zaostávania rozvojových štátov – Papua - Nová Guinea : diplomová práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha


 2. RÁŠOVÁ, Denisa. Medzinárodný obchod s odpadom a jeho dopady na vybrané ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 3. MÉSZÁROS, Kristóf. Klimatické zmeny a environmentálna migrácia v Tichomorskom regióne : diplomová práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 4. CSAJKOVÁ, Kristína. Strata biodiverzity ako spoločenský problém : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 5. ŠTIBRANÁ, Stanislava. Rozvojové problémy horských oblastí sveta : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 6. Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovateľka zborníka: Eva Vlková ; recenzenti: Kristína Baculáková ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [88 s., 7,87 AH]. ISBN 978-80-225-4489-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. ČECH, Ľubomír. Voda ako konfliktný faktor rozvoja Strednej Ázie. In Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4489-4, s. 16-23.
  článok

  článok


 8. DUDÁŠ, Tomáš. Implementácia agendy 2030 pre udržateľný rozvoj zo strany Čínskej ľudovej republiky. In Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4489-4, s. 24-31.
  článok

  článok


 9. FUTÓ, Gilbert. Snahy o posilnenie postavenia žien v Spojených štátoch amerických. In Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4489-4, s. 32-43.
  článok

  článok


 10. HLAVOVÁ, Natália. Ciele udržateľného rozvoja na Slovensku. In Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4489-4, s. 44-53 online.
  článok

  článok