Výsledky vyhľadávania

 1. KROČILOVÁ, Katarína. Migrácia v kontexte klimatických zmien : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 2. BIRČÁKOVÁ, Paulína. Stratégie adaptácie na zmenu klímy v podmienkach Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 3. KOTULIAKOVÁ, Alexandra. Implementácia konceptu zelenej ekonomiky v Nórskom kráľovstve : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 4. ROKONALOVÁ, Alena. Manažment prírodných zdrojov vo svete v 21. storočí: Prípadová štúdia lesných zdrojov Kanady : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 5. JUHÁS, Henrich. Športové iniciatívy ako prostriedok prehlbovania diplomatických vzťahov medzi štátmi : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 6. MESIARIKOVÁ, Michaela. Vplyvy klimatických zmien na potravinovú bezpečnosť a svetové poľnohospodárstvo : diplomová práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 7. MÓRIOVÁ, Kristína. Dôsledky klimatickej zmeny v Etiópii a jej vplyv na potravinovú bezpečnosť : diplomová práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 8. BUTALOVÁ, Mária. Prevencia konfliktov v oblastiach vystavených vplyvom klimatických zmien : diplomová práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 101 s.
  kniha

  kniha


 9. VEDRÖDIOVÁ, Melinda. Stratégie prechodu Číny na nízkouhlíkovú ekonomiku v kontexte plnenia záväzkov Parížskej dohody : diplomová práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 10. MICHALKOVÁ, Ivana. Opatrenia na ochranu biodiverzity na úrovni EÚ v kontexte trvalo udržateľného rozvoja : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha