Výsledky vyhľadávania

 1. JARÁBKOVÁ, Kamila. Produkcia kávy vo svete a výzvy spojené s klimatickou zmenou : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. KOMORNÁ, Tatiana. Vplyv klimatickej zmeny na Nórske a Dánske kráľovstvo, mitigačné stratégie, trendy a riešenia : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. PLEKANCOVÁ, Henrieta. Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) ako nastupujúci model fungovania hospodárstva v rámci Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 4. SZABÓ, Barnabás. Vývoj a trendy vo využívaní neobnoviteľných zdrojov energie v USA a v Číne : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. ORLOVSKÁ, Sofia. Manažment vodných zdrojov v regióne juhovýchodnej Ázie : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. PARI KIMBEMBA, Aime Madlin. Humanitárna pomoc v 21. storočí : diplomová práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2020. 84 s.
  kniha

  kniha

 7. ROKONALOVÁ, Alena. Manažment a ekonomické zhodnotenie lesov boreálneho pásma Európy v kontexte trvalo udržateľného rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 8. PERNICKÝ, Jakub. Politiky adaptácie na klimatickú zmenu v oblasti zelených technológií a obnoviteľných zdrojov energie v krajinách G7 : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 9. ČERNOTA, Mikuláš. The CEEC - Slovak - Chinese Cooperation in 21st Century in the Field of Natural Resources and Environmental Management. In How Slovakia Perceives the Belt and Road Initiative and China–CEEC Cooperation. - Budapest : China-CEE Institute, 2019. ISBN 978-615-81063-1-3, s. 123-139.
  článok

  článok

 10. ROMAN, Eleonora. Vývoj koncepcie politiky adaptácie na klimatické zmeny na Ukrajine : diplomová práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2019. 101 s.
  kniha

  kniha