Výsledky vyhľadávania

 1. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013 Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Recenzenti Vanda Lieskovská, Mária Antošová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [617 s.]. ISBN 978-80-225-3730-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. HAJDUOVÁ, Zuzana - ĎURIČEKOVÁ, Denisa - ANDREJKOVIČ, Marek. Dôchodkový systém na Slovensku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. (2013) : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. - 13. 3. 2013, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3612-7, s. 8-16 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJKOVIČ, Marek - ĎURIČEKOVÁ, Denisa. Zlepšovanie procesov pomocou vybraných kvantitatívnych metód. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2013. ISSN 1338-6581, 2013, roč. 2, č. 2, s. 65-72.
  článok

  článok

 4. MOŠČÁKOVÁ, Anna. Six Sigma ako metóda kvality. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013 Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3730-8, s. [1-8] CD-ROM. I-13-112-00.
  článok

  článok

 5. ŠRENKEL, Tomáš. Podpora marketingovej komunikácie využívaním elektronického marketingu vo vybranom regióne Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ďuričeková. Košice, 2013. 78 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. CSERNOKOVÁ, Katarína. Možnosti rozvoja agroturistiky vo vybranom podniku služieb a využitie marketingových nástrojov pre zlepšenie úrovne služieb : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ďuričeková. Košice, 2013. 80 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice [elektronický zdroj]. Recenzenti: Michal Pružinský, Mária Antošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [125 s.]. ISBN 978-80-225-3731-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. BAČO, Tomáš - MEGYESIOVÁ, Silvia - PONIŠT, Peter. Marketingová aplikácia Grovess-Clark mechanizmu vo financovaní vysokých škôl. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3731-5, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. BRIČOVÁ, Zuzana. Business English – odborná angličtina na vysokých školách ekonomického zamerania. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3731-5, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 10. GAJDOŠ, Jozef - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Opatrenia na zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov v malých a stredných podnikoch. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3731-5, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0822/13.
  článok

  článok