Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEBO, Juraj. Využitie simulačných metód v procese výroby predného krytu televízora : diplomová práca. Škol. Juraj Pekár. Bratislava, 2010. 62 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠEBO, Juraj - ŠEBOVÁ, Miriam. Meranie konkurencieschopnosti viackriteriálnym hodnotením. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISSN 1804-1728, 2010, no. 1, s. 33-40.
  článok

  článok

 3. ŠEBO, Juraj. Projektové riadenie s podporou metód sieťovej analýzy. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 1, s. 21-30.
  článok

  článok