Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠÚT, Peter. Banková panika z pohľadu experimentálnej ekonómie : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Petkov. Bratislava, 2013. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. SLOVÍK, Michal. Reciprocita a vyjadrenie emócií v ekonomických hrách : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Petkov. Bratislava, 2013. 46 s.
  kniha

  kniha

 3. SCHWARTZ, Pavol. Dilema verejných statkov: experimentálne metódy : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Petkov. Bratislava, 2013. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. MAJCHROVIČOVÁ, Terézia. Dôvera a jej význam v ekonomických vzťahoch : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Petkov. Bratislava, 2013. 36 s.
  kniha

  kniha

 5. SUROVÁ, Romana. Teória hier a strategické rozhodovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Petkov. Bratislava, 2013. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. PETKOV, Martin. Využitie experimentálnej ekonómie v pedagogickom procese. In EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6, s. 896-904.
  článok

  článok

 7. PETKOV, Martin. Pilotný experiment: negatívna reciprocita a averzia voči riziku. In Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3515-1, s. [1-10].
  článok

  článok

 8. GAVENDOVÁ, Mária. Meranie averzie voči riziku experimentálnymi metódami : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Petkov. Bratislava, 2012. 30 s.
  kniha

  kniha

 9. VOZÁKOVÁ, Zuzana. Efekt vlastníctva a jeho vplyv na ľudské správanie pri transakciách : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Petkov. Bratislava, 2012. 36 s.
  kniha

  kniha

 10. FUCHSOVÁ, Jana. Príjmová stránka zdravotníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Petkov. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha