Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČOVÁ, Marcela. Obce a vyššie územné celky ako právnické osoby. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2014. ISSN 1335-7182, 2014, roč. 15, č. 1, s. 37-45.
  článok

  článok

 2. KOVÁČOVÁ, Marcela. Prierez postavením obcí a vyšších územných celkov v právnom poriadku Slovenskej republiky. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2013. ISSN 1335-7182, 2013, roč. 14, č. 1, s. 67-80.
  článok

  článok

 3. KOVÁČOVÁ, Marcela. Využitie environmentálnych informácií v procese riadenia podniku : diplomová práca. Škol. Vladimír Surový. Bratislava, 2010. 69 s.
  kniha

  kniha