Výsledky vyhľadávania

 1. ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIĆ, Dubravka - ČERŇÁK, Jozef. The Brexitologic of Competitiveness. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 2, s. 147-171 online. VEGA 1/0654/16, VEGA 1/0897/17, VEGA 1/0812/19.
  článok

  článok

 2. ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIĆ, Dubravka. EU Accession Experience and Perspectives: The Case of Slovakia and Bosnia and Herzegovina. In ERAZ 2019: Knowledge Based Sustainable Development. International Scientific Conference. ERAZ 2019: Knowledge Based Sustainable Development : Conference Proceedings of the Fifth International Scientific Conference, May 23, 2019, Budapest, Hungary. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019. ISBN 978-86-80194-20-2, pp. 245-266 online. KEGA 002EU-4/2015, VEGA 1/0654/16, VEGA 1/0812/19.
  článok

  článok

 3. KOVAČEVIĆ, Dubravka. Life after Academia: Preparing Students for Successful Collaboration : Chapter. In Early Career Academics' Reflections on Learning to Teach in Central Europe : An Open Access Book. - London : SEDA, 2018. ISBN 978-1-902435-63-3, pp. 68-75 online.
  článok

  článok

 4. KOVAČEVIĆ, Dubravka. Reflection of V4 interests in the context of V4 Presidencies in the enlarging and reforming European Union as a prerequisite for agenda shaping in terms of the Netherlands – Slovakia – Malta (2016-2017) Presidency troïka : dizertačná práca. Školiteľ: Denisa Čiderová. Bratislava, 2018. 204 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. STANĚK, Peter et al. Kľúčové zmeny ekonomického a spoločenského vývoja: súčasnosť a budúcnosť. Recenzenti: Saleh Mothana Obadi, Boris Hošoff. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 129 s. [7,92 AH]. VEGA 1/0654/16, VEGA 2/0109/16. ISBN 978-80-225-4578-5. [Počet ex. : 44, z toho voľných 40, prezenčne 2]
 6. KOVAČEVIĆ, Dubravka - PIŠÚTOVÁ, Katarína. Open Educational Resources @ the Estonian Council Presidency. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, pp. 256-265 online. VEGA 1/0654/16.
  článok

  článok

 7. PIŠÚTOVÁ, Katarína - KOVAČEVIĆ, Dubravka. Open educational resources development and its infancy in Slovak elearning. - Registrovaný: Web of Science. In ICETA 2017. IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications. ICETA 2017 : proceedings : 15th IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications : october 26 - 27, 2017, Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. - New York : IEEE, 2017. ISBN 978-1-5386-3294-9, pp. 365-370 online.
  článok

  článok

 8. ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIĆ, Dubravka. External relations of the EU: focus on the Mediterranean region. In MIC - Vis 2016. Mediterranean islands conference [international multidisciplinary scientific conference]. MIC - Vis 2016 : book of abstracts : Mediterranean islands conference, 21 - 24 September 2016. - Zagreb : Institute od social sciences Ivo Pilar / Grupa Vern', 2016. ISBN 978-953-7964-43-6, p. 41.
  článok

  článok

 9. ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIĆ, Dubravka. External relations of the EU: focus on the Arctic region. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. 16th International multidisciplinary scientific geoconference. Conference. SGEM 2016. 16th international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : conference proceedings, 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-65-0, pp. 871-878. KEGA 002EU--4/2015.
  článok

  článok

 10. ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIĆ, Dubravka. External relations of the EU: focus on the Alpine region. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 16. 16th International multidisciplinary scientific geoconference. Conference. SGEM 2016. 16th International multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : conference proceedings, 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-65-0, pp. 863-870. KEGA 002EU-4/2015.
  článok

  článok