Výsledky vyhľadávania

  1. RÁČKOVÁ, Iveta. Poznámky - súčasť účtovnej závierky ako predmet internej a externej kontroly : diplomová práca. Škol. Mária Vépyová. Bratislava, 2010. 64 s.
    kniha

    kniha