Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČ, Jozef - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - KMEŤOVÁ, Oľga. Economic Crime in Slovakia. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 143-148.
  článok

  článok

 2. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Investigation of Innovation Outputs of SMEs Financed by Venture Capital. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 139-143.
  článok

  článok

 3. KANALOŠOVÁ, Nikola. Finančná a kapitálová štruktúra konkrétneho podniku a skúmanie jeho optimálnej zadlženosti : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha

 4. ILDŽOVÁ, Karina. Organizačná podoba a funkcie controllingu v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha

 5. JANOŠKOVÁ, Katarína. Top-down verzus bottom-up proces stanovenia rozpočtu z pohľadu controllera : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha

 6. BIČ, Martin. Finančná a kapitálová štruktúra konkrétneho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠAROVÁ, Mária. Vybrané metódy ex ante finančnej analýzy v podmienkach konkrétneho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - ILDŽOVÁ, Karina. Súčasné trendy a výzvy pre controllérov v oblasti IT. In Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára, Košice, 2018. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4585-3, s. 24-28 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KMEŤOVÁ, Oľga - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. E-Government in Practice of Entrepreneur. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 39-46 online.
  článok

  článok

 10. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - LUKÁČ, Jozef - KMEŤOVÁ, Oľga. Aplikácia bankrotových a bonitných modelov predikčnej finančnej analýzy v podmienkach priemyselných podnikov Slovenskej republiky. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Uzhorod (Ukraine), May 17 - 19, 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4496-2, s. 24.
  článok

  článok