Výsledky vyhľadávania

 1. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - KMEŤOVÁ, Oľga - BLAŠČÁK, Pavel. Features of Venture Capital Funded Enterprises: Evidence from Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 111-121 online.
  článok

  článok

 2. LUKÁČ, Jozef et al. Use of Statistical Methods as an Educational Tool in the Financial Management of Enterprises in the Implementation of International Financial Reporting Standards. - Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 3, pp. 819-826 online. VEGA 1/0376/17, I-19-110-00.
  článok

  článok

 3. LUKÁČ, Jozef - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - KMEŤOVÁ, Oľga. Economic Crime in Slovakia. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 143-148.
  článok

  článok

 4. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - MOTYĽ, Karina. Úloha controlléra v organizácii. In Financie, účtovníctvo, dane 2019. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2019 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4660-7, s. 11-16.
  článok

  článok

 5. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Investigation of Innovation Outputs of SMEs Financed by Venture Capital. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 139-143.
  článok

  článok

 6. ILDŽOVÁ, Karina. Organizačná podoba a funkcie controllingu v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. JANOŠKOVÁ, Katarína. Top-down verzus bottom-up proces stanovenia rozpočtu z pohľadu controllera : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - LUKÁČ, Jozef - KMEŤOVÁ, Oľga. Aplikácia bankrotových a bonitných modelov predikčnej finančnej analýzy v podmienkach priemyselných podnikov Slovenskej republiky. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Uzhorod (Ukraine), May 17 - 19, 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4496-2, s. 24.
  článok

  článok

 9. KANALOŠOVÁ, Nikola. Finančná a kapitálová štruktúra konkrétneho podniku a skúmanie jeho optimálnej zadlženosti : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha

 10. BIČ, Martin. Finančná a kapitálová štruktúra konkrétneho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha