Výsledky vyhľadávania

  1. BUDAJOVÁ, Kristína - MELICHER, Rastislav. SAP ERP Systém. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 1, s. 13-29 online.
    článok

    článok

  2. HUDÁK, Matej - BUDAJOVÁ, Kristína. Implementácia Quality function deployment v procese zavedenia spoločenskej zodpovednosti. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. júl 2010 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-225-3016-3, s. 31-36.
    článok

    článok