Výsledky vyhľadávania

 1. VRIČANOVÁ, Eva. Skúmanie výdavkov štátneho rozpočtu pre vedu a výskum v Rakúsku v porovnaní so Slovenskom : bakalárska práca. Školiteľ: He Nguyen Dinh. Bratislava, 2014. 41 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠKVARČEK, Tomáš. Analýza dlhodobého vývoja HDP v Rakúsku v porovnaní so Slovenskom : bakalárska práca. Školiteľ: He Nguyen Dinh. Bratislava, 2014. 58 s.
  kniha

  kniha

 3. TEREK, Milan et al. Some Measures of Location in Analysis of Wages. In IBEA International conference on business, economics and accounting. The 2nd 2014 IBEA International conference on business, economics and accounting : proceedings : Hong-Kong, 26-28 March 2014. - [Jakarta, Indonesia] : CAAL - International education organizer, training and consulting, 2014. ISBN 978-602-19725-4-0, s. 17-23 CD-ROM. VEGA 1/0761/12.
  článok

  článok

 4. TEREK, Milan - NGUYEN DINH, He. Analysis of salaries and some non-traditional measures of location. In Journal of modern accounting and auditing. - EL Monte [USA] : David Publishing Company, 2013. ISSN 1548-6583, May 2013, vol. 9, no. 5, p. 711-718. VEGA 1/0761/12.
  článok

  článok

 5. NGUYEN DINH, He. Analýza miezd zamestnancov vo Vietname. In Štatistické metódy v ekonómii : 7. odborný seminár [abstrakty] : Podhájska, 26.-28.6.2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3750-6, s. 12.
  článok

  článok

 6. NGUYEN DINH, He. Bootstrapová metóda a jej aplikácie v štatistickej analýze. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-7 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. STRAKA, Matej. Krátkodobá prognóza vývoja makroekonomického ukazovateľa exportu v Holandsku : bakalárska práca. Školiteľ: He Nguyen Dinh. Bratislava, 2013. 52 s.
  kniha

  kniha

 8. GALGÓCIOVÁ, Veronika. Skúmanie vývoja cien striebra : bakalárska práca. Školiteľ: He Nguyen Dinh. Bratislava, 2013. 57 s.
  kniha

  kniha

 9. NGUYEN DINH, He. Analýza vybraných sociálno-ekonomických ukazovateľov s ohľadom na odľahlé údaje. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. ISSN 1336-3514, 2011, roč. 9, č. 2, s. 149-151.
  článok

  článok

 10. TEREK, Milan - NGUYEN DINH, He. Možnosti využitia niektorých netradičných charakteristík v analýze miezd. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 1, s. 74-91. VEGA 1/0440/10.
  článok

  článok