Výsledky vyhľadávania

  1. LÁBAJ, Ján - CAPÁK, Ján. Autonómna manipulácia. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 4, s. 28-30. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0137124/PaI_2011_04.pdf>
    článok

    článok

  2. CAPÁK, Ján. Systém na monitorovanie a riadenie logistických prostriedkov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 5, s. 28-29. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123732/PaI_2010_05.pdf>
    článok

    článok