Výsledky vyhľadávania

 1. KRUPA, Juraj - HURAJT, Ľubomír. Občianske majetkové vzťahy. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1335-809X, 2010, roč. 15, č.4, s. 53-64.
  článok

  článok

 2. KRUPA, Juraj - HURAJT, Ľubomír. Právna úprava znaleckej činnosti. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1335-809X, 2010, roč. 15, č. 2-3, s. 56-67.
  článok

  článok

 3. Znalectvo : bulletin článkov z odboru stavebníctvo 1996-2008 : právne aspekty znaleckej činnosti a etika : reštitúcie a oceňovanie majetku : vecné bremeno a reálna deľba. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. 235 s. znalectvo. ISBN 978-80-8070-990-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. HURAJT, Ľubomír. Stálosť, príprava, skúšky a realizácia výroby betónu. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2008. ISSN 1335-809X, 2008, roč. 13, č. 3-4, s. 41-47.
  článok

  článok