Výsledky vyhľadávania

 1. RAYOVÁ, Ingrida. Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku v konkrétnej podnikateľskej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 2. TARABOVÁ, Nikola. Podstata a význam metodických prostriedkov v sústave podvojného účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 35 s.
  kniha

  kniha

 3. HORNICKÁ, Renáta. IASB`s Projects Focused on the Business Combinations in the Present. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 41-44. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 4. DUCHONOVÁ, Patrícia. Analýza vplyvu súčasného účtovného riešenia transakcií spájania podnikov na informácie prezentované v účtovnej závierke : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. GOGA, Boris. Analýza vplyvu metódy vlastného imania na informácie prezentované v účtovnej závierke : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. FARKAŠ, Michal. Klasifikácia, oceňovanie a vykazovanie finančných aktív a finančných záväzkov podľa IFRS 9 Finančné nástroje : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 7. VÍŤAZOVÁ, Monika. Účtovné zobrazenie výnosov podľa IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 8. GORECKÝ, Frederik. Využitie informácií z účtovníctva pre externých používateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 9. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka II : praktikum. Recenzenti: Miloš Tumpach, Richard Farkaš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 107 s. [3,8 AH]. APVV-16-0602. ISBN 978-80-225-4661-4. [Počet ex. : 13, z toho voľných 11, prezenčne 2]
 10. SKLENKA, Miloš et al. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II. Recenzenti: Katarína Máziková, Lucia Krchňavá. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [326 s.] [19,26 AH]. ISBN 978-80-571-0055-3. [Počet ex. : 30, z toho voľných 3, prezenčne 3]