Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 119  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0036670^"
 1. HORNICKÁ, Renáta. Vplyv pandémie COVID-19 na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 15-20 online.
  článok

  článok

 2. HORNICKÁ, Renáta. Accounting View of Business Combinations Under Common Control. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 36-41 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. DUCHONOVÁ, Patrícia. Analýza vplyvu súčasného účtovného riešenia transakcií spájania podnikov na informácie prezentované v účtovnej závierke : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. GOGA, Boris. Analýza vplyvu metódy vlastného imania na informácie prezentované v účtovnej závierke : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 5. FARKAŠ, Michal. Klasifikácia, oceňovanie a vykazovanie finančných aktív a finančných záväzkov podľa IFRS 9 Finančné nástroje : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 6. VÍŤAZOVÁ, Monika. Účtovné zobrazenie výnosov podľa IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 7. RAYOVÁ, Ingrida. Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku v konkrétnej podnikateľskej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. GORECKÝ, Frederik. Využitie informácií z účtovníctva pre externých používateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 9. TARABOVÁ, Nikola. Podstata a význam metodických prostriedkov v sústave podvojného účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Hornická. Bratislava, 2019. 35 s.
  kniha

  kniha

 10. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka II : praktikum. Recenzenti: Miloš Tumpach, Richard Farkaš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 107 s. [3,8 AH]. APVV-16-0602. ISBN 978-80-225-4661-4. [Počet ex. : 13, z toho voľných 11, prezenčne 2]