Výsledky vyhľadávania

 1. BOSÁK, Martin - TARČA, Alexander. Zlepšenie výrobného procesu v podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 148-153.
  článok

  článok

 2. BOSÁK, Martin. Michal Bosák - rodina, štedrý mecenáš a koniec veľkého bankového sna. In V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba. - Košice : Gamajun, 2020. ISBN 978-80-973219-4-9, s. 223-242.
  článok

  článok

 3. BOSÁK, Martin - SZABÓ, Gabriel. Vývojové trendy vo výrobe. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 7.
  článok

  článok

 4. V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba. Recenzenti: Milan Belej, Patrik Derfiňák. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2020. [255 s.] [12,75 AH]. ISBN 978-80-973219-4-9.
 5. BOSÁK, Martin - SZABÓ, Gabriel. Priority a výzvy udržateľného rozvoja na Slovensku. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4788-8, s. 87-92.
  článok

  článok

 6. BOSÁK, Martin et al. Increasing Effectiveness in Automotive Manufacturing. - Registrovaný: Scopus. In Quality – Access to Success. - Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. ISSN 2668-4861, 2020, vol. 21, no. 179, pp. 119-123 online.
  článok

  článok

 7. BOSÁK, Martin. 100 rokov od vzniku prvej slovenskej banky so zahraničným kapitálom - Americko-slovenskej banky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 11, s. 48-49.
  článok

  článok

 8. BOSÁK, Martin. Aká je história amerických dolárov? Bol na nej podpísaný aj Slovák. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 12, s. 56-57.
  článok

  článok

 9. BOSÁK, Martin et al. Testing the Effects of a Thermal Power Plant Combustion by-Product Stabilizer on Water Impermeability. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : "HARD" Publishing Company. ISSN 2083-5906, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 1087-1094 online. I-18-109-00.
  článok

  článok

 10. BOSÁK, Martin - TARČA, Alexander. Optimalizácia výrobného procesu v strojárskom podniku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2020. ISSN 1335-9746, 2020, roč. 19, č. 1, s. 45-50 online.
  článok

  článok