Výsledky vyhľadávania

 1. ŠAMBRONSKÁ, Kristína - MATUŠÍKOVÁ, Daniela. Povesti a legendy ako sekundárny determinant rozvoja regiónu cestovného ruchu. In Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2020. ISSN 1804-3836, 2020, roč. 11, č. 1, s. 68-76.
  článok

  článok

 2. ŠAMBRONSKÁ, Kristína. Cestovný ruch ako jedna z ciest pomoci rozvojovým krajinám - na príklade dobrovoľníctva. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2018. ISSN 1804-3836, 2018, roč. 9, č. 1, s. 73-81.
  článok

  článok

 3. ŠAMBRONSKÁ, Kristína - KOCANOVÁ, Kristína. Analýza bezbariérových hotelov v okrese Prešov. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2017. ISSN 1804-3836, 2017, roč. 8, č. 1, s. 43-52.
  článok

  článok

 4. ŠAMBRONSKÁ, Kristína - MATUŠÍKOVÁ, Daniela - ŻEGLEŃ, Patrycja. Marketingová prezentácia Slovenska ako destinácie prostredníctvom SACR vo vybranom období. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 2, p. [47-58].
  článok

  článok

 5. ŠTEFKO, Róbert - ŠAMBRONSKÁ, Kristína. Výskum vybraných charakteristík cieľových skupín vo vzťahu k vnímaniu kultúrneho cestovného ruchu ako nástroja regionálneho rozvoja. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2010. ISSN 1338-0494, 2010, roč. 2, č. 1-2, s. 29-40.
  článok

  článok