Výsledky vyhľadávania

 1. JAMBOROVÁ, Erika Mária. Daň z finančných transakcií : dôvody, charakteristika a základný koncept dane. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2015. ISSN 1335-5813, 2015, roč. 15, č. 1, s. 14-16. VEGA 1/1057/12. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0197495/FM-1-2015.pdf>
  článok

  článok

 2. JUHÁSZOVÁ, Iveta. Efektívne riadenie rizika obchodného partnera v medzinárodnom podnikaní : diplomová práca. Školiteľ: Erika Mária Jamborová. Bratislava, 2015. 91 s.
  kniha

  kniha

 3. JAMBOROVÁ, Erika Mária. Daň z finančných transakcií. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2015. ISSN 1335-5813, 2015, roč. 15, č. 2, s. 30-33. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200100/FM-2-2015-VNUTRO_WEB.pdf>
  článok

  článok

 4. GELETKA, Patrik. Riziko trhového prostredia a jeho vplyv na podnikanie v medzinárodnom obchode : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Mária Jamborová. Bratislava, 2015. 47 s.
  kniha

  kniha

 5. KOVÁČOVÁ, Tereza. Krízový manažment ako súčasť systému riadenia rizík v medzinárodnej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Mária Jamborová. Bratislava, 2015. 50 s.
  kniha

  kniha

 6. SELEŠOVÁ, Karin. Finančné riziká ako súčasť riadenia rizík medzinárodnej firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Mária Jamborová. Bratislava, 2015. 44 s.
  kniha

  kniha

 7. MALINKOVÁ, Linda. Analýza teritoriálneho rizika a jej využitie v medzinárodne aktívnej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Mária Jamborová. Bratislava, 2015. 50 s.
  kniha

  kniha

 8. LETAVAJOVÁ, Lucia. Komerčné riziká v medzinárodnom obchode a možnosti ich riadenia : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Mária Jamborová. Bratislava, 2015. 41 s.
  kniha

  kniha

 9. JAMBOROVÁ, Erika Mária - ŠPROCHOVÁ, Lenka. Impact of the customers' behaviour changes on marketing mix of the banks in Slovakia. In Asian journal of empirical research. - Pakistan : Asian economic and social society, 2015. ISSN 2224-4425, 2015, vol. 5, no. 7, pp. 77-93 [online]. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 10. ŠPROCHOVÁ, Lenka - JAMBOROVÁ, Erika Mária. Corporate social responsibility as a source of competitive advantage in the application of competitive strategies of banks in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International scientific conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings : 15th international scientific conference : Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia, 29th may 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4085-8, s. 249-259. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok