Výsledky vyhľadávania

 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Zákonné poistné odvody do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2021. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 29. júl 2021, roč. 18, č. 7, s. 2-8 online.
  článok

  článok

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Špecifikácia oprávnených žiadateľov „pomoci de minimis“ a spôsob výpočtu v príkladoch. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 26. máj 2021, roč. 18, č. 5, s. 6-9 online.
  článok

  článok

 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. Finančný príspevok „pomoc de minimis“ cestovným kanceláriám, reštauračným a ubytovacím zariadeniam, ako aj ďalším vymenovaným činnostiam v cestovnom ruchu. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 26. máj 2021, roč. 18, č. 5, s. 2-6 online.
  článok

  článok

 4. PAKŠIOVÁ, Renáta. Doplnenie informácií k poskytovaniu Prvej pomoci ++ od marca 2021. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 29. apríl 2021, roč. 18, č. 4, s. 9-11 online.
  článok

  článok

 5. PAKŠIOVÁ, Renáta. Ako sa menia podpory v COVID-19 pandémii – aktuality od februára 2021. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 26. marec 2021, roč. 18, č. 3, s. 3-7 online.
  článok

  článok

 6. PAKŠIOVÁ, Renáta. Formy pomoci podnikateľom v cestovnom ruchu v čase pandémie. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 28. január 2021, roč. 18, č. 1, s. 10-11 online.
  článok

  článok

 7. PAKŠIOVÁ, Renáta. Odloženie zaplatenia odvodov do Sociálnej poisťovne za mesiac december 2020. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 28. január 2021, roč. 18, č. 1, s. 8-10 online.
  článok

  článok

 8. PAKŠIOVÁ, Renáta. Zákonné sociálne a zdravotné poistenie v roku 2021. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 1, s. 11-16. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 9. PAKŠIOVÁ, Renáta. Spresnenia k podpore „Prvá pomoc + +“ od marca 2021. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 4, s. 2-4. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 10. PAKŠIOVÁ, Renáta. SZČO a zmeny v zákonnom sociálnom poistení a vo verejnom zdravotnom poistení od 1. januára 2021. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 2021, roč. 18, č. 2, s. 3-7 online.
  článok

  článok