Výsledky vyhľadávania

 1. HÖHNE, Alexandra. Risikoorientierte Stresstestmodelle – Einsatz, Wirksamkeit und Messung im Umfeld der Finanzkrise im Euroraum : dizertačná práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2013. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. HÖHNE, Alexandra. Stresstests als Ergänzung zu mathematisch-statistisch basierten Risikosteuerungsmodellen im Liquiditätsrisikomanagement einer Bank. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-14].
  článok

  článok


 3. HÖHNE, Alexandra. Kriesentrilogie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-21].
  článok

  článok


 4. HÖHNE, Alexandra. Krisentrilogie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-16].
  článok

  článok


 5. HÖHNE, Alexandra. Krisentrilogie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-21].
  článok

  článok


 6. HÖHNE, Alexandra. Choice under uncertainty – determination of risk-averse behaviour. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2.
  článok

  článok