Výsledky vyhľadávania

 1. CHALUPOVÁ, Martina - ROJÍK, Stanislav - PROKOP, Martin. Image kraje Vysočina jako výzva pro regionální marketing. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, prosinec 2017, roč. 8, č. 3, s. 43-50.
  článok

  článok

 2. Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 9th Annual International Scientific Conference : May 18th, 2017, Jihlava, Czech Republic. 1st edition. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. online [877 s.]. ISBN 978-80-88064-31-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. ANTALOVÁ, Mária. Konkurencieschopnosť a ľudský kapitál. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 26-34 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 4. VELICHOVÁ, Ľudmila. Analýza konkurencie v podnikateľských plánoch cvičných firiem. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 818-826 online. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok

 5. BOLEK, Vladimír - LÁTEČKOVÁ, Anna - BIGASOVÁ, Zuzana. Uplatnenie softvérových riešení pri využití účtovných informácií. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 103-115 online. VEGA 1/0489/15.
  článok

  článok

 6. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana. Modelovanie rozmiestňovania autorizovaných spracovateľov starých vozidiel na území Slovenskej republiky. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 627-636 online. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 7. VESELKOVÁ, Alexandra. Funkčný vzdelávací systém ako nutný predpoklad úspešnej konkurencieschopnosti krajiny. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 837-846 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 8. REIFF, Marian - SURMANOVÁ, Kvetoslava - IVANIČOVÁ, Zlatica. Digital economy - cluster analysis of the use of information and communication technologies by the enterprises in the European union. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, pp. 689-697 online. VEGA 1/0245/15, VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok

 9. BADURA, Peter - KALUSOVÁ, Lenka - ŠKRINIAR, Pavel. Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom analýzy a optimalizácie používaných manažérskych štýlov. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 35-43 online. VEGA 1/0404/16, VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok

 10. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter - ŠKRINIAR, Pavel. Rizikový kapitál ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti MSP. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 352-361 online. VEGA 1/0404/16, VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok