Výsledky vyhľadávania

 1. Policies to encourage R&D investment. Scientific conference. Policies to encourage R&D investment : proceedings of the scientific conference : 16th may 2013, Senec, the Slovak Republic [elektronický zdroj]. Editor Martina Machová ; referees Ivana Lennerová, Štefan Zajac. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [115 s., 5,75 AH]. SK-SRB-0053-11. ISBN 978-80-225-3654-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. REDIPE. Konferencia. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE) : zborník príspevkov z konferencie k výsledkom výskumu regionálnych dimenzií znalostnej ekonomiky : Bratislava, 20. mája 2011 [elektronický zdroj]. Editori Jana Parízková, Tomáš Černěnko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [110 s.]. APVV 0230-07. ISBN 978-80-225-3214-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky (REDIPE). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 379 s. [26,042 AH]. APVV 0230-07. ISBN 978-80-225-3239-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. Regonálne dimenzie znalostnej ekonomiky. Vedecká konferencia. Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie : Herľany, 13.-15.10.2010 [elektronický zdroj]. Editori: Štefan Rehák, Milan Galata. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. APVV-0230-07. ISBN 978-80-225-3095-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha