Výsledky vyhľadávania

 1. KABÁT, Ladislav - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. Kvalita primárnych údajov je aj primárnou podmienkou kvality ekonomickej analýzy. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 2, s. 16-19.
  článok

  článok

 2. KLJUČNIKOV, Aleksandr - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - KORAUŠ, Antonín. Credit Standards and Factors Affecting their Strictness in the Segment of SMEs in Slovakia. In Economics, management, finance and social attributtes of economic system. International scientific conference. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2017) : proceedings of abstract : international scientific conference, july, 5-9, 2017, Pula, [Croatia]. - Považská Bystrica : BCSS, 2017. ISBN 978-80-8154-208-4, p. 42 online.
  článok

  článok

 3. KLJUČNIKOV, Aleksandr - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. Impact of Gender in the Perception of Administrative Burdens Among Young Entrepreneurs - Evidence from Slovakia. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISSN 1804-1728, 2016, no. 2, pp. 17–30.
  článok

  článok

 4. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. The Relationship between the risk of a change of the interest rate and the age of entrepreneurs among Slovak SMEs. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISSN 1804-1728, 2016, no. 3, pp. 125–137 online.
  článok

  článok

 5. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - SOLÍK, Ján. 39 rád, ako budovať svetovú firmu s investorom. Recenzenti: Elena Fetisovová, Marián Zajko. 1. vyd. Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. 227 s. Grant a projekt 3/2016 (Financovanie mladých podnikateľov a inovatívnych podnikov ...). ISBN 978-80-972470-0-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. KABÁT, Ladislav - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - VINCÚROVÁ, Zuzana. Vybrané ukazovatele o podnikateľských subjektoch pôsobiacich na Slovensku v rokoch 2010-2012. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2015. ISSN 1335-5813, 2015, roč. 15, č. 2, s. 24-29. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200100/FM-2-2015-VNUTRO_WEB.pdf>
  článok

  článok

 7. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. Ako vnímajú firmy v Bratislavskom kraji podnikateľské riziko? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2013. ISSN 1335-5813, Zima 2013, roč. 13, č. 4, s. 30-33. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0181338/FM-ZIMA-2013-web2.pdf>
  článok

  článok

 8. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. Analýza podnikateľských rizík malých a stredných podnikov pôsobiacich v Bratislavskom kraji. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2013. ISSN 1337-4990, 2013, roč. 7, č. 2, s. 108-118.
  článok

  článok

 9. KABÁT, Ladislav - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - VINCÚROVÁ, Zuzana. Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 160 s. Ekonómia, 466. ISBN 978-80-8078-608-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika. Benfordov zákon – keď matematika pomáha odhaľovať "kreatívne" účtovníctvo. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č. 12, s. 26-30. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/12-2012/Benfordov-zakon-ked-matematika-pomaha-odhalovat-kreativne-uctovnictvo/>
  článok

  článok