Výsledky vyhľadávania

 1. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2017 a výhľad do roku 2019 [elektronický zdroj]. Oponenti: Eva Pongrácz, Štefan Zajac. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. online 114 s. VEGA 2/0070/15. ISBN 978-80-7144-288-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. MORVAY, Karol et al. Economic Development of Slovakia in 2017 and Outlook up to 2019 [elektronický zdroj]. Reviewers: Eva Pongrácz, Štefan Zajac. 1st Issue. Bratislava : VEDA Institute of Economic Research SAS, 2018. online 115 s. VEGA 2/0070/15. ISBN 978-80-7144-289-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2016 a výhľad do roku 2018. Oponenti: Vladimír Gonda, Štefan Zajac. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 155 s. VEGA 2/0070/15. ISBN 978-80-7144-275-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. MORVAY, Karol. Celkový pohľad na hospodársky vývoj. In Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-261-5, s. 6-25 [1,06 AH].
  článok

  článok

 5. MORVAY, Karol. Výhľad na roky 2016 a 2017. In Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-261-5, s. 111-122 [0,68 AH].
  článok

  článok

 6. HUDCOVSKÝ, Martin. Cenový vývoj. In Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-261-5, s. 57-67 [0,56 AH].
  článok

  článok

 7. HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Vybrané otázky vývoja zamestnanosti. In Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-261-5, s. 85-101 [0,26 AH].
  článok

  článok

 8. MORVAY, Karol et al. Economic development of Slovakia in 2015 and outlook up to 2017. Reviewed by: Vladimír Gonda, Štefan Zajac. 1. ed. Bratislava : Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences, 2016. 134 s. VEGA 2/0070/15. ISBN 978-80-7144-269-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017. Oponenti: Vladimír Gonda, Štefan Zajac. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. 129 s. VEGA 2/0070/15. ISBN 978-80-7144-261-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2014 a výhľad do roku 2016. Oponenti: Veronika Piovarčiová, Štefan Zajac. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. 130 s. VEGA 2/0070/15. ISBN 978-80-7144-241-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]