Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 29  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0037973^"
 1. PANKOVČIN, Ľuboslav. Zdroje financovania podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Roland Weiss. Košice, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha

 2. ČARABOVÁ, Dominika. Finančná analýza účtovnej závierky vybraného podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Roland Weiss. Košice, 2021. 45 s.
  kniha

  kniha

 3. ZUZIK, Jozef - WEISS, Roland. Dividendová politika uplatňovaná v období pandémie Covid-19. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 44-49.
  článok

  článok

 4. WEISS, Erik - WEISS, Roland - ZUZIK, Jozef. Nové trendy marketingovej komunikácie v cestovných agentúrach. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 28-35 online.
  článok

  článok

 5. GREGOR, Tomáš. Návrh marketingovej stratégie a finančnej prognózy novootvoreného hotela : diplomová práca. Školiteľ: Roland Weiss. Košice, 2021. 98 s.
  kniha

  kniha

 6. ZUZIK, Jozef - WEISS, Roland. Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nákladov v medzinárodnom obchode. In „Obchod a marketing“. vedecký worskhop. „Obchod a marketing“ : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2021. ISBN 978-80-225-4868-7, s. 50-55 online.
  článok

  článok

 7. WEISS, Roland - ZUZIK, Jozef. Vybrané state z finančného manažmentu a marketingu. Recenzenti: Adriana Csikósová, Michal Tkáč ml. 1. vydanie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021. 185 s. [9,6 AH]. ISBN 978-80-553-3821-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. WEISS, Erik - WEISS, Roland - ZUZIK, Jozef. Zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti - Kameňolomy SR, s.r.o. pomocou analýzy finančných pomerových ukazovateľov. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVII. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 17. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.11.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4918-9, s. 40-48 online.
  článok

  článok

 9. WEISS, Roland - KUDLOVÁ, Zuzana. Innovative Forms of Financing Investment Projects. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2021. ISSN 2585-8785, 2021, vol. 14, no. 2, pp. 55-61 online.
  článok

  článok

 10. WEISS, Roland - ZUZIK, Jozef. Novela zákona o dani z príjmov pre rok 2021 a jej aplikácia v praxi pre možnosti. In Financie, účtovníctvo, dane 2021 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISBN 978-80-225-4866-3, s. 109-112 online.
  článok

  článok