Výsledky vyhľadávania

  1. KRUPOVÁ, Dominika. Zvyšovanie daňovej disciplíny subjektov a vymáhateľnosť daňových nedoplatkov : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2012. 75 s.
    kniha

    kniha

  2. KRUPOVÁ, Dominika. Fiškálna decentralizácia v Slovenskej republike : bakalárska práca. Škol. Dušan Kozovský. Bratislava, 2010. 50 s.
    kniha

    kniha