Výsledky vyhľadávania

  1. LACIKOVÁ, Dominika. Kvalita života a sociálna kvalita v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Vieroslava Holková. Bratislava, 2012. 65 s.
    kniha

    kniha

  2. LACIKOVÁ, Dominika. Kvalita života a trh práce : bakalárska práca. Škol. Mária Antalová. Bratislava, 2010. 47 s.
    kniha

    kniha