Výsledky vyhľadávania

  1. ALSCHEROVÁ, Linda. Inovácie v marketingovom manažmente cestovnej kancelárie : diplomová práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2012. 89 s.
    kniha

    kniha

  2. ALSCHEROVÁ, Linda. Inovácie v hotelových službách : bakalárska práca. Škol. Dominika Bojová. Bratislava, 2010. 48 s.
    kniha

    kniha