Výsledky vyhľadávania

  1. DUGOVÁ, Nina. Štatistická analýza vybraných demografických charakteristík : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Sivašová. Bratislava, 2012. 83 s.
    kniha

    kniha

  2. DUGOVÁ, Nina. Vplyv hospodárskej krízy na činnosť životných poisťovní : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2010. 47 s.
    kniha

    kniha