Výsledky vyhľadávania

  1. HEVESOVÁ, Alexandra. Informácie o vlastnom imaní vykazované v účtovných výkazoch podľa právnej úpravy v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Martina Mateášová. Bratislava, 2013. 64 s.
    kniha

    kniha

  2. HEVESOVÁ, Alexandra. Čistá súčasná hodnota a analýza senzitívnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Starečková. Bratislava, 2010. 34 s.
    kniha

    kniha