Výsledky vyhľadávania

  1. PČOLINSKÁ, Lenka - ŠPIŠÁK, Daniel - NAŠČÁKOVÁ, Jana. Informovanosť a povedomie študentov Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Košiciach o Výskumno-výstavnom a informačnom centre bioenergie. In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3328-7, s. [1-12]. SEE/A/037/2.4/X - ENER SUPPLY, VEGA 1/0339/10.
    článok

    článok

  2. ŠPIŠÁK, Daniel. Využitie nástrojov mixu marketingovej komunikácie vo Výskumno-výstavnom a informačnom centre v Kapušanoch pri Prešove : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Pčolinská. Košice, 2011. 91 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    kniha

    kniha