Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena - ÁRENDÁŠ, Peter. Manažment portfólia v kolektívnom investovaní. Recenzovali: Ľuboš Pavelka, Daniela Tkáčová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 333 s. [17 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-638-2.
 2. GROLMUSOVÁ, Ema. Zadlženosť obyvateľov Slovenska a jej ekonomické dôsledky : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. CHOVANCOVÁ, Michaela. Aktuálne otázky slovenského bankového sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 4. MICHÁLIKOVÁ, Katarína. Formy regulácie bankovníctva v kontexte možnej ekonomickej nerovnováhy : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 5. ONDREJKOVIČOVÁ, Michaela. Rizikovosť finančných aktív komerčných bánk SR oceňovaných v amortizovanej hodnote : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. ZAMECOVÁ, Monika. Inovácie na trhu vkladových produktov v bankách na Slovensku a vo vybraných krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2020. 95 s.
  kniha

  kniha

 7. SZUDÁROVÁ, Sára. Dopad digitalizácie na bankový sektor : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 8. TKÁČOVÁ, Daniela - MALACKÁ, Viera. Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 3, s. [1-14].
  článok

  článok

 9. STRELKOVÁ, Monika. Slovenské a české bankovníctvo 25 rokov po rozdelení : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 10. MIKULÁŠKOVÁ, Petronela. Regulácia a jej vplyv na ekonomické postavenie bánk : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha