Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Investovanie na finančných trhoch. Recenzovali: Daniela Tkáčová, Ľuboš Pavelka. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2021. 565 s. [31 AH]. VEGA 1/0221/21. ISBN 978-80-89710-53-1.
 2. ONDREJKOVIČOVÁ, Michaela. Rizikovosť finančných aktív komerčných bánk SR oceňovaných v amortizovanej hodnote : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 3. MICHÁLIKOVÁ, Katarína. Formy regulácie bankovníctva v kontexte možnej ekonomickej nerovnováhy : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 4. ZAMECOVÁ, Monika. Inovácie na trhu vkladových produktov v bankách na Slovensku a vo vybraných krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2020. 95 s.
  kniha

  kniha

 5. SZUDÁROVÁ, Sára. Dopad digitalizácie na bankový sektor : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 6. GROLMUSOVÁ, Ema. Zadlženosť obyvateľov Slovenska a jej ekonomické dôsledky : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. CHOVANCOVÁ, Michaela. Aktuálne otázky slovenského bankového sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 8. CHOVANCOVÁ, Božena - ÁRENDÁŠ, Peter. Manažment portfólia v kolektívnom investovaní. Recenzovali: Ľuboš Pavelka, Daniela Tkáčová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 333 s. [17 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-638-2.
 9. TKÁČOVÁ, Daniela - MALACKÁ, Viera. Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 3, s. [1-14] online.
  článok

  článok

 10. ŠIMONČÍKOVÁ, Soňa. Zdroje bánk získavané vkladmi od obyvateľstva : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha