Výsledky vyhľadávania

 1. MIKULÁŠKOVÁ, Petronela. Regulácia a jej vplyv na ekonomické postavenie bánk : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 2. STRATENÝ, Jozef. Ekonomické súvislosti úverového zaťaženia obyvateľov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2019. 59 s.
  kniha

  kniha

 3. STRELKOVÁ, Monika. Slovenské a české bankovníctvo 25 rokov po rozdelení : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 4. DEDINSKÝ, Juraj. Zadĺženosť obyvateľstva a jej dôsledky. Na príklade Slovenska a vybraných krajín : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠIMONČÍKOVÁ, Soňa. Zdroje bánk získavané vkladmi od obyvateľstva : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 6. TKÁČOVÁ, Daniela. Bankovníctvo a mena po vzniku Československa 1918. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-12 online.
  článok

  článok

 7. BABINSKÁ, Jana. Možnosti financovania potrieb mladých ľudí prostredníctvom produktov komerčných bánk : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. KOSTELNÍK, Štefan. Struktúrované produkty, ich význam pre banku a klienta : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. KUBECOVÁ, Michaela. Zdroje bánk získavané emisiou cenných papierov : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha

 10. MEZEI, Adrian. Investičné možnosti klienta na Slovenskom bankovom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha