Výsledky vyhľadávania

  1. TUREKOVÁ SUCHÁROVÁ, Júlia. Analýza obchodov na voľnom trhu v Eurozóne : diplomová práca. Školiteľ: Viera Malacká. Bratislava, 2011. 67 s.
    kniha

    kniha

  2. TUREKOVÁ SUCHÁROVÁ, Júlia. Investičné rozhodovanie podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Škol. Martin Alexy. Bratislava, 2009. 42 s.
    kniha

    kniha