Výsledky vyhľadávania

 1. HOVORKOVÁ, Katarína. Island v Európskom hospodárskom priestore : diplomová práca. Školiteľ: Beata Lipková. Bratislava, 2015. 78 s.
  kniha

  kniha

 2. ZAJACOVÁ, Lívia. Spoločná poľnohospodárska politika a jej reformy : diplomová práca. Školiteľ: Beata Lipková. Bratislava, 2015. 84 s.
  kniha

  kniha

 3. SAKOVÁ, Michaela. Vývoj rozpočtu EÚ a jeho smerovanie : diplomová práca. Školiteľ: Beata Lipková. Bratislava, 2015. 81 s.
  kniha

  kniha

 4. NOVOTNÁ, Júlia. Integrácia krajín bývalej Juhoslávie do EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Beata Lipková. Bratislava, 2015. 61 s.
  kniha

  kniha

 5. HUSÁROVÁ, Kristína. Reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ- aplikácia na Slovenskú republiku : bakalárska práca. Školiteľ: Beata Lipková. Bratislava, 2015. 57 s.
  kniha

  kniha

 6. DARÁZS, Philip. Budúcnosť Európskej únie v kontexte realizácie energetickej politiky : bakalárska práca. Školiteľ: Beata Lipková. Bratislava, 2015. 60 s.
  kniha

  kniha

 7. KUBIŇANOVÁ, Andrea. Štrukturálne fondy EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Beata Lipková. Bratislava, 2015. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. BALENTIČ, Denis. Vstup Chorvátska do EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Beata Lipková. Bratislava, 2015. 50 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠTEFANCOVÁ, Jana. Uplatňovanie princípu subsidiarity v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Beata Lipková. Bratislava, 2014. 61 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠVECOVÁ, Barbora. Európska centrálna banka a jej úloha v EMÚ : diplomová práca. Školiteľ: Beata Lipková. Bratislava, 2014. 73 s.
  kniha

  kniha