Výsledky vyhľadávania

  1. DVORSKÁ, Jana. Audit v oblasti majetku v podnikateľských účtovných jednotkách : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2013. 71 s.
    kniha

    kniha

  2. DVORSKÁ, Jana. Nehmotné formy odmeňovania zamestnancov ako nástroj efektívnej odmeny : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2011. 48 s.
    kniha

    kniha