Výsledky vyhľadávania

  1. GAŠPARÍKOVÁ, Nikoleta. Projektový manažment v podnikovej stratégii : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2013. 125 s.
    kniha

    kniha

  2. GAŠPARÍKOVÁ, Nikoleta. Vznik a udržiavanie konkurenčnej výhody ako dôležitý predpoklad zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Roháľová-Ilkivová. Bratislava, 2011. 96 s.
    kniha

    kniha