Výsledky vyhľadávania

  1. JAKABOVIČOVÁ, Lenka. Nástroje riadenia v personálnom manažmente : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2013. 77 s.
    kniha

    kniha

  2. JAKABOVIČOVÁ, Lenka. Zavádzanie manažmentu rizika v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2011. 55 s.
    kniha

    kniha