Výsledky vyhľadávania

  1. HARŠÁNYOVÁ, Miroslava. Analýza dopadov finančnej a hospodárskej krízy na MSP : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2013. 68 s.
    kniha

    kniha

  2. HARŠÁNYOVÁ, Miroslava. Výhody a nevýhody statických a dynamických metód hodnotenia efektívnosti investičných projektov : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Strižencová. Bratislava, 2011. 40 s.
    kniha

    kniha