Výsledky vyhľadávania

  1. VARŠA, Štefan. Služby informačných technológií a ich využitie v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Potisková. Bratislava, 2013. 67 s.
    kniha

    kniha

  2. VARŠA, Štefan. Globalizačné trendy v cestovnom ruchu a ich vplyv na cestovný ruch v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Vačková. Bratislava, 2011. 46 s.
    kniha

    kniha