Výsledky vyhľadávania

 1. MEGO, Michal et al. Correlation between CD3+tumor infiltrating lymphocytes and plasma cytokines in primary breast cancer patients. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of clinical oncology. - USA : American society of clinical oncology, 2015. ISSN 1527-7755, Supplement, vol. 33, no. 15, (2015. Dostupné na : <http://meetinglibrary.asco.org/content/148265-156>
  článok

  článok

 2. LABUDOVÁ, Viera et al. Prognostické markery pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc - hodnotenie významu onkomarkerov pomocou data-miningovej metódy RPA. - Registrovaný: Scopus. In Klinická onkologie : časopis České onkologické společnosti. - Brno : Nakladatelství ApS. ISSN 1802-5307, 2014, vol. 27, no. 5, pp. 347-352.
  článok

  článok

 3. CINGELOVÁ, Silvia - LABUDOVÁ, Viera - JURGA, Ľudovít. Využitie data-miningovej metódy RPA v analýze prežívania pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc. In Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti SLS. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2013. ISSN 1335-0579, 2013, roč. 22, č. 2-3, s. 150-160.
  článok

  článok

 4. CINGELOVÁ, Silvia. Využitie hĺbkovej analýzy údajov v analýze prežívania pacientov s onkologickým ochorením : diplomová práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2013. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. CINGELOVÁ, Silvia - LABUDOVÁ, Viera - JURGA, Ľ.M. Použitie metód analýzy prežívania pri vyhodnocovaní retrospektívnych údajov o pacientoch s nemalobunkovým karcinómom pľúc. In Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti SLS (SCHS). - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť J. E. Purkyňu, 2012. ISSN 1335-0579, 2012, roč. 21, č. 1-3, s. 27-33.
  článok

  článok

 6. CINGELOVÁ, Silvia - LABUDOVÁ, Viera. Použitie štatistických metód pri vyhodnocovaní efektu onkologickej liečby. In SAS forum Bratislava 2011 : zborník odborných článkov : Akademický program : [4. máj 2011, hotel Sheraton, Eurovea, Bratislava]. - Bratislava : SAS, 2011, s. 1-5.
  článok

  článok

 7. CINGELOVÁ, Silvia. Použitie štatistických metód pri vyhodnocovaní efektu onkologickej liečby : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha