Výsledky vyhľadávania

  1. RINGEROVÁ, Katarína. Zhodnotenie životnej úrovne seniorov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Peter Sika. Bratislava, 2013. 72 s.
    kniha

    kniha

  2. RINGEROVÁ, Katarína. Hospodárska politika SR po prijatí eura : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Vincúr. Bratislava, 2010. 55 s.
    kniha

    kniha