Výsledky vyhľadávania

 1. DRAB, Peter. Porovnanie štrukturálnych súvislostí a medzinárodného obchodu v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2015. 72 s.
  kniha

  kniha

 2. DRAB, Peter. Input-output analýza štruktúrnych väzieb v ekonomike SR : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2012. 66 s.
  kniha

  kniha

 3. DRAB, Peter. Vzájomný vzťah reálnej a nominálnej konvergencie v SR k EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2010. 47 s.
  kniha

  kniha