Výsledky vyhľadávania

 1. KORIMOVÁ, Gabriela - SVOREŇOVÁ, Katarína. Dobrovoľníctvo a jeho význam v občianskej spoločnosti. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2013. ISSN 1335-7069, 2013, roč. 14, č. 1, s. 54-62.
  článok

  článok

 2. KORIMOVÁ, Gabriela - SVOREŇOVÁ, Katarína. Dobrovoľnícka alternatívna mena DAM - nový nástroj motivácie k dobrovoľníctvu. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2013. ISSN 1335-7069, 2013, roč. 14, č. 2, s. 222-230.
  článok

  článok

 3. SVOREŇOVÁ, Katarína. Motivácia v dobrovoľníctve. In Scientia Iuventa 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, 8. jún 2012. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2012. ISBN 978-80-557-0362-6, s. [1-9].
  článok

  článok

 4. SVOREŇOVÁ, Katarína. Analýza nezamestnanosti na Slovensku. In Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5, s. 1-10.
  článok

  článok