Výsledky vyhľadávania

  1. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Daňovníctvo : daňová teória a politika I. Recenzenti: Eva Ivaničová, Eva Mihálová. 3. doplnené a prepracované vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 360 s. [18 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7598-107-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 3]
  2. RABATINOVÁ, Marcela. [Daňovníctvo – daňová teória a politika I]. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2015. ISSN 1336-5711, 2015, č. 4, s. 1 online. Recenzia na: Daňovníctvo, daňová teória a politika I / Anna Schultzová, Marcela Rabatinová, Denisa Repková. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - ISBN 978-80-8078-407-2.
    článok

    článok

  3. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Daňovníctvo : daňová teória a politika I. Recenzovali: Eva Ivaničová, Eva Mihálová. 2. dopl. a preprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 305 s. [19,07 AH]. VEGA 1/0443/15. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/DDGSENR89Z> ISBN 978-80-7478-867-3. [Počet ex. : 17, z toho voľných 0, prezenčne 4]
  4. SCHULTZOVÁ, Anna. Daňové sústavy štátov Európskej únie. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 224 s. [11,790 AH]. ISBN 978-80-225-3457-4. [Počet ex. : 42, z toho voľných 37, prezenčne 3]
  5. SCHULTZOVÁ, Anna - RABATINOVÁ, Marcela - REPKOVÁ, Denisa. Daňovníctvo, daňová teória a politika I. Bratislava : Iura Edition, 2011. 260 s. [13 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0008/11. ISBN 978-80-8078-407-2. [Počet ex. : 24, z toho voľných 15, prezenčne 5]