Výsledky vyhľadávania

 1. GRANČAY, Martin - SZIKOROVÁ, Nóra. Liberalism in foreign trade versus liberalism in air transportation - is there a link? - Registrovaný: Web of Science. In Panoeconomicus. - Novi Sad : Savez ekonomista Vojvodine. ISSN 2217-2386, 2014, vol. 61, no. 6, pp. 709-721. VEGA 1/0911/11.
  článok

  článok

 2. SZIKOROVÁ, Nóra. Trade dominance indices. - Registrovaný: Web of Science. In ICESS 2014. International conference on economics and social science. ICESS 2014 : 2nd International conference on economics and social science, july 29-30, 2014, Shenzhen, China. - Newark : Information Engineering Research Institute, 2014. ISBN 978-1-61275-068-2, p. 58-62. KEGA 009EU-4/2013.
  článok

  článok

 3. SZIKOROVÁ, Nóra. Svetová obchodná dominancia. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 366-372 CD-ROM. KEGA 009EU-4/2013.
  článok

  článok

 4. SZIKOROVÁ, Nóra - GRANČAY, Martin. Determinanty čínskych priamych investícií v Afrike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 3, s. 307-325.
  článok

  článok

 5. KUBRICZKÝ, Matej. Vplyv zahranično-ekonomických vzťahov Taiwanu na uznanie jeho suverenity : diplomová práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 79 s.
  kniha

  kniha

 6. KĽÚČIK, Michal. Vývoj zahranično-ekonomických vzťahov KĽDR v rokoch 1994-2011 : diplomová práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 102 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠANDREJOVÁ, Zuzana. Miesto konfliktných minerálov v občianskej vojne v Demokratickej republike Kongo : diplomová práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 73 s.
  kniha

  kniha

 8. KUDRNA, Marek. Investičné aktivity Číny v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 81 s.
  kniha

  kniha

 9. MRÁZOVÁ, Katarína. Hongkong a jeho postavenie v medzinárodnom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 82 s.
  kniha

  kniha

 10. BADINKOVÁ, Martina. Vplyv OPECu na ceny ropy : bakalárska práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 57 s.
  kniha

  kniha