Výsledky vyhľadávania

 1. GRANČAY, Martin - SZIKOROVÁ, Nóra. History of the principle of comparative advantage revisited: What makes a satisfactory definition? In History of economic ideas. - Pisa : Fabrizio Serra editore, 2014. ISSN 1122-8792, 2013, vol. 21, no. 3, pp. 43-68. KEGA 009Eu-4-2013.
  článok

  článok

 2. SZIKOROVÁ, Nóra. Svetová obchodná dominancia. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 366-372 CD-ROM. KEGA 009EU-4/2013.
  článok

  článok

 3. SZIKOROVÁ, Nóra. Trade dominance indices. - Registrovaný: Web of Science. In ICESS 2014. International conference on economics and social science. ICESS 2014 : 2nd International conference on economics and social science, july 29-30, 2014, Shenzhen, China. - Newark : Information Engineering Research Institute, 2014. ISBN 978-1-61275-068-2, p. 58-62. KEGA 009EU-4/2013.
  článok

  článok

 4. KUBRICZKÝ, Matej. Vplyv zahranično-ekonomických vzťahov Taiwanu na uznanie jeho suverenity : diplomová práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 79 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠANDREJOVÁ, Zuzana. Miesto konfliktných minerálov v občianskej vojne v Demokratickej republike Kongo : diplomová práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 73 s.
  kniha

  kniha

 6. BADINKOVÁ, Martina. Vplyv OPECu na ceny ropy : bakalárska práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 57 s.
  kniha

  kniha

 7. HRÁNKOVÁ, Lucia. Ekonomická transformácia Japonska a jeho súčasné problémy : bakalárska práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. FABIÁNOVÁ, Ivana. Komparácia ekonomického vývoja dvoch Kóreí v období autokratických vlád : bakalárska práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 56 s.
  kniha

  kniha

 9. KRIVÁ, Simona. Politika jedného dieťaťa v Číne a jej následky : bakalárska práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 53 s.
  kniha

  kniha

 10. BEDNÁRIKOVÁ, Martina. Washingtonský vs. Pekinský konsenzus : bakalárska práca. Školiteľ: Nóra Szikorová. Bratislava, 2014. 63 s.
  kniha

  kniha