Výsledky vyhľadávania

 1. MRÁZOVÁ, Veronika. Modely cieľového programovania : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. MRÁZOVÁ, Veronika. Aplikácia vybraných modelov cieľového programovania : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha

 3. MRÁZOVÁ, Veronika. Kalkulácia vnútropodnikovej ceny jednotlivých výkonov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2013. 56 s.
  kniha

  kniha