Výsledky vyhľadávania

 1. PARDELOVÁ, Ružena - GAVULIAK, Roman. The genesis of the Europe 2020 indicators in the context of sustainable development. In Quantitative methods for the analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries : papers from the 18th Polish-Slovak-Ukrainian scientific seminar : 25th-28th October 2011, Krynica, Poland. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. ISBN 978-83-7252-612-0, s. 42-58.
  článok

  článok


 2. MIŽIGÁROVÁ, Jana. Využitie štatistických metód pri analýze internetovej stránky Fakulty hospodárskej informatiky, pomocou dát z aplikácie Google Analytics : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2013. 56 s.
  kniha

  kniha


 3. PACOVSKÝ, Dávid. Prognóza splniteľnosti Miléniových rozvojových cieľov : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2013. 44 s.
  kniha

  kniha


 4. GAVULIAK, Roman. Sociálna inklúzia - analýza a modelovanie : dizertačná práca. Školiteľ: Ružena Pardelová. Bratislava, 2013. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. ŠKULTÉTY, Matej. Analýza environmentálnej oblasti stratégie Európa 2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha


 6. GAVULIAK, Roman. Európa 2020 na Slovensku. In Mladá veda AIESA 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [príspevkov] : VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. : Bratislava 9. novembra 2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3546-5, s. [1-5].
  článok

  článok


 7. GAVULIAK, Roman. Relevance of the material deprivation indicator, evidence based on Slovak EU-SILC microdata. In Mathematical methods in Economics : proceedings of 30th international conference, 11-13 September 2012, Karviná, Czech Republic. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2012. ISBN 978-80-7248-779-0, s. 219-224. IGPM 2317122/10.
  článok

  článok


 8. GAVULIAK, Roman. Exploring social exclusion in the European Union, a quantitative approach. In Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : 4-5 czerwca 2012 r., Łódź. - Łódź : Wydawnictwo PRIMUS, 2012. ISBN 978-83-926839-4-0, s. 54.
  článok

  článok


 9. SABO, Roman. Miléniové rozvojové ciele, analýza vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2012. 48 s.
  kniha

  kniha


 10. ELIÁŠ, Metod. Rodová rovnosť v krajinách Európskej Únie : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2012. 52 s.
  kniha

  kniha