Výsledky vyhľadávania

 1. PARDELOVÁ, Ružena - GAVULIAK, Roman. The genesis of the Europe 2020 indicators in the context of sustainable development. In Quantitative methods for the analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries : papers from the 18th Polish-Slovak-Ukrainian scientific seminar : 25th-28th October 2011, Krynica, Poland. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. ISBN 978-83-7252-612-0, s. 42-58.
  článok

  článok


 2. ŠKULTÉTY, Matej. Analýza environmentálnej oblasti stratégie Európa 2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha


 3. MIŽIGÁROVÁ, Jana. Využitie štatistických metód pri analýze internetovej stránky Fakulty hospodárskej informatiky, pomocou dát z aplikácie Google Analytics : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2013. 56 s.
  kniha

  kniha


 4. PACOVSKÝ, Dávid. Prognóza splniteľnosti Miléniových rozvojových cieľov : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2013. 44 s.
  kniha

  kniha


 5. GAVULIAK, Roman. Sociálna inklúzia - analýza a modelovanie : dizertačná práca. Školiteľ: Ružena Pardelová. Bratislava, 2013. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. SABO, Roman. Miléniové rozvojové ciele, analýza vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2012. 48 s.
  kniha

  kniha


 7. ELIÁŠ, Metod. Rodová rovnosť v krajinách Európskej Únie : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2012. 52 s.
  kniha

  kniha


 8. FÜRSTEROVÁ, Lenka. Analýza finančných prostriedkov programu Mládež v akcii : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2012. 54 s.
  kniha

  kniha


 9. ŠMAHELOVÁ, Jana. Vzdelávanie v kontexte sociálnej inklúzie : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha


 10. LAKOTOVÁ, Dominika. Analýza migrácie s použitím systému indikátorov MIPEX : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Gavuliak. Bratislava, 2012. 47 s.
  kniha

  kniha