Výsledky vyhľadávania

 1. HUDÁK, Matej - REMIÁŠ, Peter. Digitálne verejné priestory - kvalita vs. udržateľnosť. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 218 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. REMIÁŠ, Peter. Akvizícia ako nástroj zvyšovania výkonnosti podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2019. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KUDLOVÁ, Zuzana - REMIÁŠ, Peter. Metódy a špecifiká v oblasti transferového oceňovania. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 148-157 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. SIMONIDESOVÁ, Jana et al. Tax Incentives in the Countries of the Visegrad Four. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2018, vol. 16, no. 1, pp. 115-123.
  článok

  článok

 5. PODLASOVÁ, Anežka et al. The Impacts of the Circular Economy on the Quality of Waste Management. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation IV. : Proceedings From the International Scientific Conference : 25th - 28th September 2018, Košice, Uzhgorod. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2018. ISBN 978-617-589-165-0, pp. 60-69 CD-ROM. SP2017/17.
  článok

  článok

 6. KAVČÁKOVÁ, Eva - REMIÁŠ, Peter. Audit as a Quality Assessment Tool. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, p. 381 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. FERANECOVÁ, Adela - REMIÁŠ, Peter. Príčiny vzniku a dôsledky dvojitého zdanenia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 33-36 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. REMIÁŠ, Peter - HERBRIK, Gabriel. Company-wide communication. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 134 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. SIMONIDESOVÁ, Jana - REMIÁŠ, Peter. International tax evasion in terms of VAT. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 155 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. PACHTA, Miloš - REMIÁŠ, Peter. Moderné riešenia business intelligence. In Nové trendy v manažmente a marketingu. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu IV. : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z vedeckého workshopu : 5. - 6. október 2017, Zámutov, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4458-0, s. 104 CD-ROM.
  článok

  článok