Výsledky vyhľadávania

  1. MALÍKOVÁ, Martina. Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Šipikalová. Bratislava, 2013. 66 s.
    kniha

    kniha

  2. MALÍKOVÁ, Martina. Vzdelávacia politika v učiacej sa spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Polonyová. Bratislava, 2011. 47 s.
    kniha

    kniha